نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هماهنگی جذب اعتبار از صنایع و معادن استان یزدجهت تکمیل فضا های خیری در حال ساخت شهرستان زارچ

نشست هماهنگی جذب اعتبار از صنایع و معادن استان یزدجهت تکمیل فضا های خیری در حال ساخت شهرستان زارچبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش زارچ،نشست هماهنگی جذب و تخصیص اعتبار از صنایع و معادن استان یزد،جهت تکمیل فضا های خیری در حال ساخت شهرستان زارچ با حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد ، معاون اداره صمت استان یزد ، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری زارچ ،مدیر آموزش و پرورش زارچ،رئیس اداره صمت زارچ در دفتر مدیر کل نوسازی برگزار شد.

در این نشست در خصوص تعداد فضا های آموزشی تخریبی، پروژه های خیری در حال ساخت و نیمه تمام و استفاده از ظرفیت و رایزنی جهت تخصیص و تامین اعتبارات از صنایع و معادن استان برای تکمیل و احداث فضاهای آموزشی شهرستان بحث و گفتگو شد.