نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هماهنگی بررسی انعقاد تفاهم نامه قرارداد هنرستان جوار کارخانه ای نساجی طره

نشست هماهنگی بررسی انعقاد تفاهم نامه قرارداد هنرستان جوار کارخانه ای نساجی طرهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ،نشست هماهنگی بررسی انعقاد تفاهم نامه قرارداد آموزش و پرورش با هنرستان جوار کارخانه ای نساجی طره ، با حضور مشاور مدیرکل در رشته های فنی حرفه ابی و کاردانش، مدیر آموزش و پرورش زارچ، کارشناس مسئول اداره کاردانش اداره کل و معاون آموزشی در دفتر مدیریت برگزار شد.