نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشاورین مدارس با مدیر آموزش و پرورش زارچ

نشست مشاورین مدارس با مدیر آموزش و پرورش زارچ


مشاورین مدارس زارچ با"حسین صفری" مدیر آموزش و پرورش زارچ جهت ارائه فعالیت های شاخص و خلاق خود در مدارس نشستی داشتند

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ،صبح امروز طی جلسه ای با حضور مدیر آموزش و پرورش زارچ، معاون آموزشی و معاون پرورشی اداره، مشاورین مدارس زارچ به تشریح

 فعالیت های شاخص و خلاق خود با هدف تبادل نظر و انتقال تجربیات پرداختند.