نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مربیان طرح امین با مدیر آموزش و پرورش شهرستان زارچ

نشست مربیان طرح امین با مدیر آموزش و پرورش شهرستان زارچبه گزارش مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زارچ، مدیر آموزش و پرورش زارچ در این جلسه با بیان ضرورت حضور مربیان و مبلغین  طرح امین در مدارس گفت: تمام مدارس به حضور چنین اشخاصی نیازمند است تا آموزه های دینی و مذهبی و ارزش ها به دانش آموز انتقال داده شود.

"حسین صفری " اظهار داشت: اگر دانش آموزان ارتباط موثر قلبی و روحی و روانی با مربیان طرح امین  داشته باشند، بسیاری از آسیب های اجتماعی کاهش پیدا می کند و کادر آموزشی مدرسه هم مشتاق خواهند بود که مبلغین طرح امین در تمام روزها در مدرسه حضور داشته باشند

وی طرح امین را در راستای تربیت دینی و اسلامی عنوان نمود وگفت:این طرح یکی از فرصت‌های خوب برای توجه به موضوعات تربیتی است   که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان زارچ نیز در این جلسه گفت: طرح امین با هدف ارتقای سطح معنوی و تزکیه ای دانش آموزان در مدارس شهرستان صورت گرفت و افزایش مدارس زیر پوشش این طرح در دستور کار قرار دارد.

در ادامه مربیان و مبلغین مجری طرح به بیان نظرات،پیشنهادات و مشکلات خود پرداختند.