نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مدیر آموزش و پرورش شهرستان زارچ با رئیس گروه طرح و برنامه اداره کل"در قالب میهمان ویژه"

نشست مدیر آموزش و پرورش شهرستان زارچ با رئیس گروه طرح و برنامه اداره کل"در قالب میهمان ویژه"به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ، "حسین صفری"مدیر آموزش و پرورش زارچ طی نشستی با " دادآفرین" رئیس طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در "قالب میهمان ویژه"؛ در خصوص بررسی سیستمی ابلاغ نیروها، ساماندهی نیروها و دستورالعمل توسعه سنواتی آموزش و پرورش بحث و گفتگو نمودند.