نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مدیران همیار ایتدایی برگزار شد.

نشست مدیران همیار ایتدایی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه مدیران مدارس ابتدایی منطقه زارچ(مدیران همیار)در محل سالن اجتماعات دبستان شهید عامل هوشمند زارچ برگزار گردید.

دراین جلسه که با حضور "صفری" رییس اداره آموزش وپرورش منطقه زارچ ، "انتظاری" معاون آموزشی ،خانم "بیات" کارشناس آموزش ابتدایی و کلیه مدیران مدارس ابتدایی منطقه برگزار گردید .مسائل آموزشی و پرورشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ گردید ۰

رییس اداره آموزش وپرورش منطقه نیز درپایان جلسه ضمن جمع بندی مباحث مطرح شده رهنمودهایی را جهت  اجرای کارآمد مصوبات جلسه ارائه نمود .