نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مدیران مراکز پیش دبستانی با معاون و کارشناس آموزش ابتدایی

نشست مدیران مراکز پیش دبستانی با معاون و کارشناس آموزش ابتدایی


جلسه مدیران مراکز پیش دبستانی به منظور هماهنگی برنامه ها و فعالیتهای مراکز پیش دبستانی منطقه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه مدیران مراکز پیش دبستانی منطقه با معاونت و کارشناس ابتدایی اداره در خصوص هماهنگی برنامه ها و فعالیتهای مراکز پیش دبستانی برای سال تحصیلی جدید در محل سالن کنفرانس اداره برگزار گردید.

هماهنگی برنامه ها و فعالیتهای مراکز پیش دبستانی،مشکلات موجود درخصوص توسعه مراکز، تعیین شهریه، الزام مراکز به استفاده از محتوای مورد تایید وزارت آموزش و پرورش و همایش هویت کودکان ایران اسلامی از موضوعات مورد بحث در این نشست بود.