نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مدیران مدارس ابتدایی با موضوع" پروژه مهر"

نشست مدیران مدارس ابتدایی با موضوع" پروژه مهر"


نشست مدیران مدارس ابتدایی با موضوع" پروژه مهر"

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ ، رئیس ستاد پروژه مهر 93 هدف از اجرای پروژه مهر را استقبال باشکوه از دانش آموزان در شروع سال تحصیلی دانست  و خاطرنشان کرد مدیران مدارس در راستای اهداف و برنامه ریزی های ستاد پروژه مهر نسبت به برگزاری ستاد بازگشایی مدارس  بصورت مستمر اقدام نمایند و خواستار مستند سازی کلیه اقدامات ستاد مدارس جهت ارزیابی شد.

" محمد کمالی " به موضوع   توسعه مدارس غیر دولتی و طرح حمایتی از این مدارس پرداخت و گفت: با اجرای این راهکار ضمن حل موضوع نیروی انسانی موجبات رشد همه جانبه  مدارس در آینده فراهم خواهد شد

" انتظاری " دبیر ستاد پروژه مهر در ادامه به تشریح برنامه ها ، معرفی مدارس مجری برنامه های نمادین، ثبت نام دانش آموزان ، توصیه جهت مستند سازی همه جلسات و اقدامات انجام شده و.... پرداخت.

در پایان مدیران مدارس نظرات و پیشنهادات خودرا در خصوص موضوعات جلسه بیان کردند,.