نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مجازی مجلس دانش آموزی منطقه زارچ

نشست مجازی مجلس دانش آموزی منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،نشست مجازی مجلس دانش آموزی منطقه زارچ، با حضوررئیس اداره آموزش و پرورش، معاون پرورشی و تربیت بدنی و کارشناسان مربوطه و نمایندگان دانش آموزان در فضای مجازی برگزار شد.

"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ ضمن تبریک اعیاد پیش رو، در این نشست گفت: مجلس دانش آموزی تمرینی برای ورود شما دانش آموزان عزیز به عرصه های واقعی و حقیقی جامعه است

 وی افزود: نسل جوان و نوجوان همچون دانه هایی هستند که باید شکوفا شده و تبدیل به درختان تنومند و استوار جامعه آینده شوند.

 "صفری" گفت:برای این موضوع فقط نیاز به تغییرات جسمانی نیست، بلکه تجربه های خانوادگی، تجربه های اجتماعی و فعالیت های تحصیلی در این زمینه موثر هستند.

"مجتبی خلیلی" معاون پرورشی در این نشست بر اهمیت اساس و اهداف تشکل های دانش آموزی علی الخصوص مجلس دانش آموزی تاکید کرد.

شایان ذکر است اعضای مجلس دانش آموزی در این نشست به ارائه ی پیشنهادات و انتقادات در فضای مجازی  پرداختند.