نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست شهردار منطقه با رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ

نشست شهردار منطقه با رئیس اداره آموزش و پرورش زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،"ابوالقاسم نصیری" شهردار منطقه زارچ با رئیس اداره آموزش و پرورش طی نشستی در خصوص اجرایی نمودن مصوبات جلسه قبل و نظارت بر اجرای آن بحث و گفتگو نمودند.