نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست ستاد منطقه ای دوره آموزشی "مهارت های عمومی تربیت بدنی"

نشست ستاد منطقه ای دوره آموزشی "مهارت های عمومی تربیت بدنی"به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ، جلسه ستاد منطقه ای دوره آموزشی "مهارت های عمومی تربیت بدنی" ویژه آموزگاران پایه با حضور ریاست،معاونین و کارشناسان حراست،نیروی انسانی و آموزش درمحل اتاق ریاست برگزار گردید.

در این نشست برنامه ریزی های لازم برای برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت ویژه آموزگاران پایه در جهت فراگیری مهارتهای عمومی آموزش تربیت بدنی مورد بحث و بررسی قرارگرفت.