نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست دختران موفق دانش آموز شهرستان با فرماندار یزد

نشست دختران موفق دانش آموز شهرستان با فرماندار یزد 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، نشست دانش آموزان دختر موفق شهرستان یزد با فرماندار شهرستان در محل فرمانداری برگزار گردید.

دانش آموزان دختر برتر منطقه زارچ در زمینه های مختلف، آموزشی، فرهنگی تربیتی و ورزشی نیز در این نشست که با حضور"سید حسین رستگاری"  فرماندار و معاون فرماندار برگزار شد شرکت نمودند.