نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست آموزشیاران نهضت سواد آموزی اداره با حضور ریاست اداره

نشست آموزشیاران نهضت سواد آموزی اداره با حضور ریاست اداره 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، نشست آموزشیاران نهضت سواد آموزی منطقه با حضور ریاست اداره، معاون پرورشی و کارشناس سوادآموزی منطقه صبح امروز 25 تیرماه در محل اتاق کنفرانس اداره برگزار شد.

آموزشیاران نهضت سواد آموزی منطقه در این نشست مسائل و مشکلات خود را در این حوزه با ریاست و معاونت اداره مطرح نمودند.

مسائل مربوط به سال تحصیلی گذشته سوادآموزی، نحوه توزیع حجم ابلاغی امسال و تشریح برنامه های سواد آموزی منطقه در طول سال تحصیلی از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.