نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نرخ شهریه مراکز پیش دبستانی اعلام شد.

نرخ شهریه مراکز پیش دبستانی اعلام شد.


نرخ شهریه مراکز پیش دبستانی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ با توجه به هزینه های موجود و میزان فعالیت صورت گرفته در مراکز پیش دبستانی طبق تصمیم اتخاذ شده در جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش زارچ نرخ شهریه مراکز پیش دبستانی منطقه  اعلام شد.

                                                

" کمالی " رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ گفت : طبق تصمیم اتخاذ شده در شورای معاونین اداره آموزش و پرورش زارچ وکارشناسی صورت گرفته میزان شهریه دریافتی از نوآموزان مراکز پیش دبستانی منطقه 2.950.000 ریال اعلام گردید.

وی گفت : مراجعه کنندگان محترم در صورت هر گونه تخلفی از مراکز پیش دبستانی در رابطه با دریافت بیش از مبلغ فوق الذکر می توانند با شماره تلفن 3676783 – 0352 به نام روابط عمومی و3676769 - 0352 به نام ارزیابی و عملکرد تماس حاصل نمایند.