نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه کارگروه برنامه ریزی سفارش و توزیع کتب درسی و بسته های آموزشی

نخستین جلسه کارگروه برنامه ریزی سفارش و توزیع کتب درسی و بسته های آموزشیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، نخستین جلسه کارگروه برنامه ریزی سفارش و توزیع کتب درسی و بسته های آموزشی در سال تحصیلی 1400-1401 با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش، معاونین اداره و دیگر اعضای کمیته در دفتر ریاست اداره برگزار شد.

در این نشست ضمن گزارش عملکرد توزیع کتب درسی در سال گذشته و مطرح کردن مشکلات پیش آمده، رئیس اداره و اعضای این کمیته برای رفع مشکلات نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند. و مقرر گردید در جلسه آتی  راهکار و خلاقیت جدید برای تسهیل در این امر توسط نمایندگان مدیران و کارشناسان مطرح و بررسی شود.