نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه هم اندیشی حوزه پرورشی برگزار شد

نخستین جلسه هم اندیشی حوزه پرورشی برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، نخستین جلسه هم اندیشی حوزه پرورشی با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ، معاون پرورشی و کارشناسان مربوطه در دفتر ریاست اداره برگزارشد.

در این نشست معاون پرورشی و کارشناسان حوزه پرورشی در راستای فعالیت ها و برنامه های حوزه خود مسائلی عنوان کردند.