نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه مدیران متوسطه دوم

نخستین جلسه مدیران متوسطه دوم


نخستین جلسه مدیران متوسطه دوم

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ در این جلسه محمد کمالی رئیس اداره با تاکید بر لزوم هماهنگی در کلیه امور آموزشی خواستار ارائه برنامه ها به معاونت آموزشی شد .

در ادامه  انتظاری معاون آموزشی اداره در خصوص ساختار جدید انتخاب شاخه و رشته در مقطع متوسطه دوم به ارائه نکات لازم پرداختند