نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه شورای دبیران دبیرستان دخترانه قمربنی هاشم

نخستین جلسه شورای دبیران دبیرستان دخترانه قمربنی هاشمبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، در راستای پروژه مهر و بازگشایی مدارس در سال تحصیلی1401-1400 نخستین جلسه شورای دبیران دبیرستان دخترانه قمر بنی هاشم  با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ، معاون آموزشی و کارشناسان دیگر با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.

در این نشست به تشریح برنامه ها و فعالیت های انجام شده در راستای پروژه مهر پرداختند.