نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه بهبود کیفیت سواد آموزی برگزار شد

نخستین جلسه بهبود کیفیت سواد آموزی برگزار شد


نخستین جلسه بهبود کیفیت سواد آموزی در دفتر ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، نخستین جلسه بهبود کیفیت سواد آموزی با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ، اعضای شورای معاونین اداره و کارشناس نهضت سواد آموزی در دفتر رئیس اداره آموزش و پرورش برگزار شد.

"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ در این نشست ضمن تبریک خدمت "حمید رضا قادریان" جهت تصدی پست کارشناس نهضت سواد آموزی گفت: دربحث شناسایی افراد بی سواد باید از ظرفیت ادارات منطقه استفاده کنیم .

 رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ درخصوص آموزش سواد آموزان در این شرایط کرونایی آموزش فرد به فرد با مجوز اداره نهضت سواد آموزی استان بیان کرد.

"حمید رضا قادریان" کارشناس مسئول نهضت سواد آموزی منطقه زارچ، گزارشی از وضعیت سواد آموزان منطقه زارچ ارائه نمود.

وی افزود: عمده ترین مشکل  نهضت سواد آموزی منطقه زارچ ،جذب سواد آموزان است و از حاضرین جلسه پیشنهاد و راهکار خواستار شد.