نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج مسابقات درسهایی از قرآن منطقه زارچ

نتایج مسابقات درسهایی از قرآن منطقه زارچ 

 

دانش آموزان برگزیده

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آموزشگاه

پایه و دوره تحصیلی

امتیاز کسب شده

1

نازنین حیدری

بنت الهدی

سوم تجربی

18 

2

محدثه اکرم یزدی

قمر بنی هاشم

پایه نهم

18

3

محمد امین جمع

علی ابن ابیطالب (ع)

سوم ریاضی

17

4

فاطمه کمالی پور

بنت الهدی

دهم انسانی

16