نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میلاد با سعادت امام جواد(ع)مبارک باد

میلاد با سعادت امام جواد(ع)مبارک بادامام جواد(علیه السلام) می فرماید: مؤمن به سه ویژگی نیاز دارد
توفیق از جانب خدا، واعظی از درون و پذیرش نصحیت از ناصحین

آفتابی امشب از بیت رضا سر میزند
کودکی لبخند در دامان مادر میزند
آن که جودش خیره سازد چشم هر فرزانه را
و آن که با علمش به جان خصم آذر میزند
میلادامام جواد(علیه السلام) مبارک