نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهر حماسی دانش آموزان در جشن عاطفه ها

مهر حماسی دانش آموزان در جشن عاطفه ها


مهر حماسی دانش آموزان در جشن عاطفه ها

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ دانش آموزان و فرهنگیان 31 آموزشگاه منطقه زارچ با اهدای هدایای نقدی و غیر نقدی حس دیگرخواهی و کمک به همنوعان نیازمند خود را با حضور در جشن عاطفه ها نشان دادند
شایان ذکر است اجرای سرود و برنامه های شاد و متنوع از جمله برنامه های این جشن بود


دبستان غیر دولتی عفافدبستان صدیقه کبری

دبیرستان آیت الله طالقانی
دبستان 15 خرداد

دبستان شهید اخوان رحیمیدبستان شهید ذاکریدبستان شهید ناصر کریمیدبیرستان بنت الهدی