نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معارفه معاون دبیرستان شهید ترابی سرچشمه

معارفه معاون دبیرستان شهید ترابی سرچشمه



به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، محمد کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش به اتفاق انتظاری،معاونت آموزشی، سرداری کارشناس حراست و مختاری کارشناس آموزش با حضور در دبیرستان شهید ابوترابی سرچشمه زارچ، حکم معاونت حمیدرضا کلانتری را به عنوان معاون آموزشی این دبیرستان به ایشان ابلاغ  نمود.