نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معارفه مدیریت دبیرستان امام حسین(ع) و معاونت هنرستان شهید مدنی

معارفه مدیریت دبیرستان امام حسین(ع) و معاونت هنرستان شهید مدنیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، مراسم معارفه مدیر جدید دبیرستان غیر انتفاعی امام حسین(ع) و معاون آموزشی هنرستان شهید مدنی زارچ صبح دیروز اول مهر ماه برگزار گردید.

 ریاست اداره، معاونت و کارشناس آموزش اداره آموزش و پرورش زارچ با حضور در این مدارس، حکم مدیریت و معاونت آقایان "مهدی اقبالی" و " عباس اقبالی " را به عنوان مدیرجدید دبیرستان امام حسین(ع)، و معاونت آموزشی هنرستان شهید مدنی ابلاغ نمودند.