نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصاحبه اختصاصی و عمومی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت داوطلبان دانشگاه فرهنگیان سال 99

مصاحبه اختصاصی و عمومی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت داوطلبان دانشگاه فرهنگیان سال 99اطلاعیه

بدینوسیله بر اساس دستور العمل شماره 116757/700 مورخ 99/07/9معاون برنامه ریزی و توسعه منابع  وزارت آموزش و پرورش به اطلاع معرفی شدگان می­ رساند جهت پذیرش مصاحبه اختصاصی و عمومی به موارد زیر توجه فرمایید.

  1. مدارک مورد نیاز
  2. فرم مصاحبه
  3. جدول زمانبندی
  4. توصیه های بهداشتی
  5. اطلاعیه گزینش

تذکر: داوطلبانی که به هر دلیل در مهلت تعیین شده به مرکز مجری مصاحبه مراجعه ننموده و فرم پذیرش را تکمیل ننمایند غایب محسوب می ­شوند.