نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات قهرمانی دوومیدانی استان با حضور تیم زارچ

مسابقات قهرمانی دوومیدانی استان با حضور تیم زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،تیم دوومیدانی دانش آموزی منطقه زارچ با 15 نفر شرکت کننده در سه مقطع ابتدایی،متوسطه اول و دوم در مسابقات قهرمانی دوومیدانی استان شرکت نمودند.