نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات قرآنی فرهنگیان منطقه زارچ برگزار شد

مسابقات قرآنی فرهنگیان منطقه زارچ برگزار شد


مسابقات قرآنی فرهنگیان منطقه زارچ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ  این دوره از مسابقات در سه رشته قرائت ، تفسیر 2جزء اول و حفظ قرآن کریم ( 2جزء و 5 جزء ) در دو بخش برادران و خواهران برگزار  گردید و نفرات برتر هربخش و رشته  به مرحله استانی معرفی گردیدند.


شایان ذکر است  از  نفرات برتر این دوره از مسابقه در سطح منطقه تقدیر خواهد شد.