نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات علوم آزمایشگاهی جشنواره خوارزمی

مسابقات علوم آزمایشگاهی جشنواره خوارزمی


مسابقات علوم آزمایشگاهی جشنواره خوارزمی

 مرحله منطقه ای مسابقات علوم آزمایشگاهی  جشنواره خوارزمی با حضور کمالی؛  ریاست اداره آموزش و پرورش ، انتظاری ؛ معاون آموزشی  در حضور  داوران  و در محل آزمایشگاه شهید باقیان برگزار گردید