نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات شطرنج دانش آموزی بمناسبت دهه فجر

مسابقات شطرنج دانش آموزی بمناسبت دهه فجر


مسابقات شطرنج دانش آموزی بمناسبت دهه فجر

دوره ابتدائی پسر:

یاسین نقدی از دبستان شهید محمد مقام اول

حسین کلانتری از دبستان شهید محمد مقام دوم

محمد مهدی سرداری از دبستان شهید محمد مقام سوم

دوره اول متوسطه پسر :

محمد باقر بابایی از دبیرستان شهید ترابی مقام اول

محمد مهدی فتوحی از دبیرستان شهید ترابی مقام دوم

مهدی طهرانی از دبیرستان شهید ذاکری مقام سوم

دوره دوم متوسطه پسر:

مهدی سلطانی از دبیرستان آیت الله طالقانی مقام اول

مسلم مالمیر از دبیرستان آیت الله طالقانی مقام دوم

محمد مهدی کریمی از هنرستان شهید رجایی مقام سوم

دوره ابتدائی دخترانه :

انسیه رامشک از دبستان عامل هوشمند مقام اول

ریحانه رضایی از دبستان شهید ناصر کریمی مقام دوم

مهدیه فاضلی از دبستان شهید دهستانی مقام سوم

دوره اول متوسطه دخترانه:

رحیمه خوشنویس از دبیرستان شهید خسروی مقام اول

یاسمن خانقایی از دبیرستان فاطمیه مقام دوم

مرضیه مسلمی از دبیرستان قمر بنی هاشم مقام سوم

دوره دوم متوسطه دخترانه:

زهرا کریمی از دبیرستان بنت الهدی مقام اول

فاطمه شریفی از دبیرستان اندیشه مقام دوم

زهرا زارع از هنرستان کوثر مقام سوم