نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات دو و میدانی ابتدایی پسران زارچ

مسابقات دو و میدانی ابتدایی پسران زارچ


مسابقات دو و میدانی ابتدایی پسران زارچ
 

به گزارش روابط عمومی  اداره   آموزش و پرورش منطقه زارچ ،   یک دوره مسابقات دو و میدانی با همکاری هیات دو میدانی  به مناسبت حماسه حضور برگزار گردید .

این مسابقات که با حضور کارشناسان اداره و مربیان تربیت بدنی منطقه و مدیران آموزشگاه های زارچ دلاوری ، شریفی ، وکیلی و کریمی در ورزشگاه 17 شهریور زارچ برگزار گردید دانش آموزان در رشته های دو 100 متر ، دو 800 متر ، پرتاب وزنه ، پرش طول و پرتاب توپ  با یکدیگر به رقابت پرداختند


 نتایج مسابقات به شرح زیر می باشد .

دو 100 متر  :

مقام اول : علی ابراهیمی ( دبستان شهید صمدی )

مقام دوم : ابوالفضل صفاری  ( دبستان شهید صمدی)

مقام سوم  : علیرضا زارچی ( دبستان شهید محمد کریمی )

مقام چهارم : فضل الله پور انتظاری ( دبستان شهید صمدی )

مقام پنجم : ابراهیم محمدی ( دبستان شهید محمد کریمی )

 


دو 800 متر  :

مقام اول : سجاد شریفی ( دبستان شهید محمد کریمی )

مقام دوم : علی ابراهیمی ( دبستان شهید صمدی )

مقام سوم مشترک   : ابراهیم محمدی ( دبستان شهید محمد کریمی )

مقام سوم مشترک  : محمد علی عباسپور  ( دبستان شهید ابوترابی )

مقام چهارم : ابوالفضل مختاری ( دبستان شهید اخوان رحیمی)

 


پرتاب وزنه :

مقام اول : ابوالفضل صفاری ( دبستان شهید صمدی )

مقام دوم : امیر اقبالی ( دبستان شهید ابوترابی )

مقام سوم : علیرضا زارچی  ( دبستان شهید محمد کریمی )

مقام چهارم  : فضل الله پور انتظاری  ( دبستان شهید صمدی )

مقام پنجم : سجاد شریفی  ( دبستان شهید محمد کریمی )

 


پرش طول :

مقام اول : ابوالفضل صفاری  ( دبستان شهید صمدی )

مقام دوم : علیرضا زارچی  ( دبستان شهید محمد کریمی )

مقام سوم مشترک  : سید محمد حسینی  ( شهید ابوترابی) امیر اقبالی و ابراهیم محمدی ( شهید محمد کریمی ) ابوالفضل مختاری ( شهید اخوان رحیمی )

 


پرتاب توپ :

مقام اول مشترک  : فضل الله پور انتظاری ( دبستان شهید صمدی  )

مقام اول مشترک  : ابوالفضل مختاری  ( دبستان شهید اخوان رحیمی )

مقام دوم : ابوالفضل صفاری  ( دبستان شهید صمدی )

مقام سوم : سید امیر مرتضوی  ( دبستان شهید ابوترابی )

مقام چهارم : امیر اقبالی ( دبستان شهید ابوترابی )

مقام پنجم : سجاد شریفی ( شهید محمد کریمی )

 


 

روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ