نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات دو میدانی

مسابقات دو میدانی


یک دوره مسابقات دو و میدانی با همکاری هیات دو میدانی به مناسبت حماسه حضور برگزار گردید

ین مسابقات که با حضور کارشناسان اداره و مربیان تربیت بدنی منطقه و مدیران آموزشگاه های زارچ دلاوری ، شریفی ، وکیلی و کریمی در ورزشگاه 17 شهریور زارچ برگزار گردید دانش آموزان در رشته های دو 100 متر ، دو 800 متر ، پرتاب وزنه ، پرش طول و پرتاب توپ با یکدیگر به رقابت پرداختند
 

به گزارش روابط عمومی  اداره   آموزش و پرورش منطقه زارچ ،   یک دوره مسابقات دو و میدانی با همکاری هیات دو میدانی  به مناسبت حماسه حضور برگزار گردید .

این مسابقات که با حضور کارشناسان اداره و مربیان تربیت بدنی منطقه و مدیران آموزشگاه های زارچ دلاوری ، شریفی ، وکیلی و کریمی در ورزشگاه 17 شهریور زارچ برگزار گردید دانش آموزان در رشته های دو 100 متر ، دو 800 متر ، پرتاب وزنه ، پرش طول و پرتاب توپ  با یکدیگر به رقابت پرداختند

آماده سازی و شروع مسابقات