نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات جشنواره نوجوان خوارزمی رشته آزمایشگاه پایه هفتم

مسابقات جشنواره نوجوان خوارزمی رشته آزمایشگاه پایه هفتممسابقات جشنواره نوجوان خوارزمی

مسابقات جشنواره نوجوان خوارزمی دررشته آزمایشگاه پایه هفتم درمحل پژوهش سرای شهید باقیان زارچ برگزار شد .

شایان ذکر است این مسابقه  بین 7تیم دونفره از مدارس متوسطه اول  منطقه زارچ برگزار شد و تیم برنده به مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی راه خواهد یافت .