نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات تنیس روی میز

مسابقات تنیس روی میز


مسابقات تنیس روی میز

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ

صبح روز پنجشنبه مورخ 24/10/1394 در سالن ورزشی حر زارچ، مسابقات تنیس روی میز بصورت دوحذفی بین 21  نفر از دانش­آموزان مدارس(شهید محمد کریمی سرچشمه، شهیدان طاهریزاده، شهید اخوان رحیمی، گودرزی اله آباد، شهید صمدی) و با داوری آقایان مصطفی انتظاری، ابراهیم کاظمی، کاظم صفری، محمد رضا مقیمی برگزار گردید؛ که در پایان نفرات برتر مشخص گردیدند

اسامی برندگان به شرح زیر می­باشد:

مقام اول: امیرمحمد صفری پایه چهارم از دبستان شهیدان طاهریزاده  

مقام دوم: علی صفری پایه پنجم از دبستان شهیدان طاهریزاده       

مقام سوم: رضا نباتی از دبستان شهید اخوان رحیمی

مقام چهارم: سید محمد مهدی حسینی پایه ششم از دبستان شهید صمدی

مقام پنجم: سعید وکیلی از دبستان شهید اخوان رحیمی

مقام ششم: عباس خوشنویس پایه ششم از دبستان گودرزی اله آباد

مقام هفتم: امیر رضا ذاکری پایه پنجم از دبستان شهیدان طاهریزاده