نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله نهایی بیست و هفتمین دوره مسابقات درسهایی از قرآن برگزار شد

مرحله نهایی بیست و هفتمین دوره مسابقات درسهایی از قرآن برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ مرحله نهایی بیست و هفتمین دوره مسابقات هفتگی برنامه درسهایی از قرآن با حضور 32 نفر ازدانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم ( پسر و دختر) منطقه ،همزمان با سراسر استان  در محل پژوهشسرای شهید باقیان برگزار شد.