نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله منطقه ای مسابقات آزمایشگاهی نوجوان خوارزمی

مرحله منطقه ای مسابقات آزمایشگاهی نوجوان خوارزمیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، مسابقات منطقه ای آزمایشگاهی نوجوان خوارزمی ؛ با حضور تیم های دانش آموزی از مدارس متوسطه اول منطقه در دو گروه دختر و پسر برگزار گردید.

گفتنی است تیم برتر این مسابقه به مسابقات استانی نوجوان خوارزمی که در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد راه می یابد.