نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم معارفه مدیر کانون شهید صدوقی(ره)

مراسم معارفه مدیر کانون شهید صدوقی(ره)مدیر جدید کانون شهید صدوقی(ره) منصوب شدند .

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ، کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش ،معاونت پشتیبانی و تعدادی از کارشناسان  با حضور در کانون شهید صدوقی(ره)  خانم فاطمه باقیان را به عنوان مدیر جدید کانون شهید صدوقی(ره) منصوب کرده و از زحمات و تلاش های مدیر قبلی خانم رضایی  تشکر و قدر دانی نمودند.