نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تکریم و معارفه

مراسم تکریم و معارفه


مراسم تکریم و معارفه پست معاونت توسعه و پشتیبانی

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ  مراسم تکریم و معارفه  پست معاونت توسعه و پشتیبانی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ  با حضور صادقی مقدم ریاست شورای آموزش و پرورش منطقه و نیز کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش  و نیز نیرو های اداری و مدیران مدارس در محل اداره  انجام شد 

در این مراسم قادری معاون پشتیبانی  گزارشی کوتاه از اقدامات صورت گرفته ارائه داد و توفیق سعادت را برای معاون جدید آرزو نمود 

علی محمد عزیزی  که به عنوان پست معاون پشتیبانی منصوب شده  است در ادامه  تقدیر و تشکر خود  را  از  قادری   ابراز داشت 

در پایان صفری  کارشناس روابط عمومی  احکام بازنشستگی ، و نیز حکم انتصاب  جدید و تقدیر و تشکر بخشدار را قرائت نمود .