نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تودیع و معارفه مدیریت هنرستان شهید رجایی با حضور امام جمعه برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه مدیریت هنرستان شهید رجایی با حضور امام جمعه برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، مراسم تودیع و معارفه مدیریت هنرستان شهید رجایی با حضور امام جمعه،رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ،معاون آموزشی و کارشناس حراست در دفتر هنرستان برگزار شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از زحمات چندین ساله " ابوالفضل زارع"  با اهدای هدیه و لوح تقدیر تشکر نمود.

"حسین صفری" گفت: همکاران هیچ گاه خاطره ی تلاش های بی وقفه ، پیگیری و سخت کوشی شما را در ابعاد مختلف (مدیریتی /اجرایی/آموزشی) از یاد نمی برند.

و در پایان "حاج علی اکبر رحیمی"را به عنوان مدیر جدید معرفی و حکم مدیریت به ایشان تفویض شد و از خداوند منان برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی خواستار شدند.