نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تودیع و معارفه مدیران دبستان منطقه زارچ

مراسم تودیع و معارفه مدیران دبستان منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،مراسم تودیع و معارفه مدیران دبستان منطقه زارچ با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش، معاون آموزشی و کارشناس حراست در 4 مدرسه به شرح ذیل برگزار شد.

*تودیع خانم عصمت صادقی مدیردبستان محبت و معارفه مدیر جدید خانم زینب عرب زاده

*تودیع خانم ملیحه کریمی مدیر دبستان عامل هوشمند و معارفه مدیر جدید خانم  فاطمه صابریان

*تودیع خانم مرضیه وکیل مدیر دبستان شهید صمدی و معارفه مدیر جدیدخانم زهرا اقبالی

*تودیع خانم زهرا اقبالی مدیر دبستان دوستی و معارفه مدیر جدید آقای عباسعلی دهستانی

 "حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از زحمات ایشان با اهدای لوح وهدیه ای تقدیر نمود  و برای آنها آرزوی سلامتی و موفقیت از خداوند منان خواستار شد.