نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم افتتاحیه طرح وضعیت ساختار قامت و اصلاح ناهنجاری های اسکلتی با ورزش

مراسم افتتاحیه طرح وضعیت ساختار قامت و اصلاح ناهنجاری های اسکلتی با ورزش 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، مراسم افتتاحیه طرح وضعیت ساختار قامت و اصلاح ناهنجاری های اسکلتی با ورزش، ویژه دانش آموزان دختر روستایی با حضور فتح آبادی ریاست ورزش و جوانان شهرستان یزد، صادقی مقدم بخشدار زارچ، آتش افروز ریاست ورزش و جوانان زارچ، کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ و دیگر مسئولین منطقه ای و استانی در محل دبستان ادب اله آباد زارچ برگزار شد.

فتح آبادی ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد در این مراسم هدف از اجرای این طرح را بررسی و غربال گری وضعیت قامتی دانش آموزان و اصلاح وضعیت قامتی با استفاده از ورزش دانست.

گفتنی است این طرح با همکاری اداره ورزش و جوانان و آموزش و پرورش و به منطور بهره مندی دختران و زنان روستایی از سطح سلامتی مطلوب تر و آگاهی آنان از فواید فعالیت های بدنی در این مسیر و همچنین استفاده بهینه از کارکردهای حرکات اصلاحی از طریق فعالیت های ورزشی اجرایی می شود.