نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان طالقانی برگزار شد.

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان طالقانی برگزار شد.مراسم آغاز سال تحصیلی جدید با حضور خانواده مرحوم سید جواد حسینی ، در دبیرستان طالقانی برگزار شد.