نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر جدید کانون شهید صدوقی زارچ معرفی شد

مدیر جدید کانون شهید صدوقی زارچ معرفی شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، مراسم تودیع و معارفه مدیر کانون فرهنگی شهید صدوقی زارچ با حضور ریاست و معاونت پرورشی آموزش و پرورش زارچ، در محل جدید کانون شهید صدوقی برگزار شد.

زارع معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش زارچ، ضمن تاکید بر اهمیت کانون فرهنگی  و نقش آن در تربیت آینده سازان کشور، با تقدیر از زحمات مدیر قبلی کانون "فاطمه باقیان" برای مدیریت جدید "مریم فاضلی"، آرزوی موفقیت نمود.

کمالی ریاست اداره آموزش و پرروش زارچ نیز فعالیت های کانون فرهنگی را مکمل فعالیتهای مدارس دانست و ابراز امیدواری کرد،مدیریت جدید کانون با همکاری مدیر قبلی و  مدیر دارالقرآن در پیشبرد فعالیتهای فرهنگی و تربیتی منطقه موفق و موید باشند.

در پایان ریاست اداره آموزش و پرروش زارچ، ابلاغ سرکار خانم مریم فاضلی؛ مدیریت جدید کانون شهید صدوقی زارچ را به ایشان تقدیم نمود.