نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر جدید دبستان شهید صمدی معرفی شد

مدیر جدید دبستان شهید صمدی معرفی شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، مراسم تودیع و معارفه مدیر دبستان شهید صمدی زارچ با حضور ریاست اداره،معاونت آموزشی،کارشناس حراست و کادر آموزشگاه در محل این آموزشگاه برگزار گردید.

محمد کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ ضمن تقدیر و تشکر از خدمات "خدیجه وکیلی" در طول دوسال مدیریت این آموزشگاه اقدامات ایشان را در این دوره بسیار خوب ارزیابی و ابلاغ مدیر جدید این دبستان را به "مرضیه وکیل"  تقدیم؛ و برای ایشان در این پست آرزوی موفقیت و تلاش روزافزون نمود.