نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدارس غیردولتی زارچ

مدارس غیردولتی زارچ


مدارس غیردولتی زارچ
مدارس غیر دولتی
 

دبیرستان  پسرانه غیردولتی امام حسین(ع)

دبستان دخترانه غیردولتی عفافمدارس تحت پوشش بسته های حمایتی دولت:

دبستان گودرزی

دبستان شهید دهستانی

دبستان شهید ناصر کریمی

دبستان دوستیمراکزپیش دبستانی غیردولتی مستقل


ستاره های درخشان

راه سعادت

یاسین نوین

یونس

رقیه

عفاف

فاطمیه

آوای دانش
آموزشگاههای علمی آزاد

فضیلت (فعال در دبستان شهید صمدی)

ابوتراب(فعال در دبستان شهید ابوترابی)

رسا(فعال در دبستان شهید محمد کریمی)

طلیعه دانش(فعال در هنرستان کوثر)

صادق(فعال در کانون قلم چی)

پروین اعتصامی(فعال در کانون قلم چی)

پویندگان دانش(پسرانه( فعال در دبیرستان شهید ذاکری)
(فعال در دبیرستان شهید ذاکری) پویندگان دانش(دخترانه)