نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محفل انس با قران کریم

محفل انس با قران کریم


محفل انس با قران کریم
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ ؛ محفل انس با قران کریم با حضور"حاتمی" قاری ممتاز کشوری واجرای برنامه توسط  حافظین 20 جزء قران کریم مدرسه شبانه روزی زارچ در دبستان قرانی  شهید ابوترابی برگزار شد
.
در پایان به ممتازین قرانی جوایزی اهدا شد

شایان ذکر است معاون پشتیبانی و چند تن زا کارشناسان در این مراسم حضور داشتند.

.