نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مانور بازگشایی مدارس منطقه زارچ برگزار شد

مانور بازگشایی مدارس منطقه زارچ برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ مانور بازگشایی مدارس سطح شهر زارچ با بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ و کارشناسان ادا به منظور بررسی میزان آمادگی برای شروع سال تحصیلی جدید و رفع موانع و مشکلات احتمالی؛ برگزارشد.

"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ هدف از برگزاری مانور بازگشایی، ایجاد شور و نشاط، تقویت نقاط قوت و رفع نواقص و کمبود های احتمالی در مدارس و آمادگی برای شروع سال تحصیلی جدید اعلام نمود.

شایان ذکر است در این روز ناظرین اعزامی اداره آموزش و پرورش زارچ از مدارس بخش زارچ بازدید و فعالیتها و اقدامات انجام گرفته در خصوص مانور بازگشایی را رصد نمودند.