نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قول مساعد معاون فنی اداره کل نوسازی استان جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام زارچ

قول مساعد معاون فنی اداره کل نوسازی استان جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام زارچ


قول مساعد معاون فنی اداره کل نوسازی استان جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام زارچ

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ ، " مهندس کرمی " معاون فنی اداره کل نوسازی مدارس استان به همراه " حسین صفری " کارشناس ساختمان اداره کل آموزش و پرورش استان یزد همچنین معاونین پشتیبانی و آموزش وکارشناس بوجه و ساختمان اداره آموزش و پرورش زارچ  از 3پروژه نیمه تمام آموزشی و ورزشی و یک واحد آموزشی فرسوده در زارچ بازدید کردند.

" مهندس کرمی " در بازدید از پروژه های نیمه تمام در زارچ اظهار داشت : پروژه هایی که از رشد بالای ۸۰ درصدی برخوردارند هر چه سریعتر با کمک سازمان نوسازی مدارس کشور تکمیل و جهت اسبفاده دانش آموزان تحویل  آموزش و پرورش خواهد شد.

وی درخصوص میزان کمک خیران شهرستان زارچ در امر مدرسه سازی گفت : خیران زارچ در امر احداث فضاهای آموزشی و ورزشی همچنین تامین نیازهای ضروری دانش اموزان از گذشته نقشی برجسته ای داشته اند و امیدواریم این کار خیر در آینده نیز تداوم داشته باشد.

کارشناس بوجه و ساختمان اداره آموزش و پرورش زارچ در این بازدید گفت : حدود 6 پروژه نیمه تمام در زارچ وجود دارد که از این تعداد یک پروژه بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی و مابقی پروژها نیز بین 20 تا 50 درصد پیشرفت دارند که انشاءا... با عنایت خیرین بزرگوار و حمایتهای اداره کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس در آینده نزدیک شاهد تکمیل آنها باشیم .

" سید علی محمد خانقایی " با اشاره به تخریب کانون فرهنگی تربیتی شهید صدوقی اظهار امیدواری کرد: با توجه به نیاز مبرم منطقه به این فضا در اولین فرصت نسبت به تخریب و بازسازی آن اقدام لازم به عمل آید .

شایان ذکر است پروژه خیری مدرسه امام رضا(ع) قریب 10 سال و پروژه خیری مرحوم واحدی 9 سال ، پروژه خیری مرحوم دوان 9سال استخر شنای دانش آموزی خانم سماوات 2سال و پروژه خیری خاندان سلمان 3 سال  است که از احداث آنها می گذرد و امیدواریم با عنایت و درایت مسئولین اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی همچنین پیگیریهای مسئولین منطقه شاهد تکمیل و بهره برداری این پروژه ها در آینده نزدیک باشیم .