نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت مدیر کل از جانباز فرهنگی

عیادت مدیر کل از جانباز فرهنگی


عیادت مدیر کل از جانباز فرهنگی
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش وپرورش زارچ " احمد شیرزاد " مدیر کل آموزش و پرورش استان از " حسنعلی فاضلی "جانباز فرهنگی که در بستر بیمار می باشد عیادت  کرد
 
وی در جریان روند معالجه  قرار گرفت و  برای او آرزوی سلامتی کرد

در این دیدار بخشدار زارچ ، مدیر کل نوسازی مدارس ، روسای ادارات ارزیابی عملکرد ، حراست و روابط عمومی و رئیس اداره و معاونین آموزش وپرورش منطقه حضور داشتند.


. .