نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت ریاست اداره از همکار فرهنگی "علی جلالی"

عیادت ریاست اداره از همکار فرهنگی "علی جلالی"به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، حسین صفری ریاست، علی محمد عزیزی معاونت پشتیبانی، صادقی کارشناس تعاون،فتاحی کارشناس اداری و سرداری کارشناس حراست  اداره آموزش و پرورش زارچ با حضور در بیمارستان، از "علی جلالی" همکار فرهنگی عیادت؛ و برای وی  آرزوی سلامت و بهبودی نمودند.