نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت ریاست اداره از همکار فرهنگی "علی جلالی"

عیادت ریاست اداره از همکار فرهنگی "علی جلالی"به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، حسین صفری ریاست، علی محمد عزیزی معاونت پشتیبانی ومحسن زارع معاونت پرورشی  اداره آموزش و پرورش زارچ با حضور در منزل "علی جلالی" همکار فرهنگی از وی عیادت؛ و  آرزوی سلامت و بهبودی نمودند.